Adatvédelem

1. Adatvédelmi tájékoztató
Az ITineris Kft (továbbiakban ITineris Kft, szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az ITineris Kft a https://www.itineris.hu, itineris.eu, wayquest.pl, wayquest.cz, wayquest.sk. wayquest.hu, utdijfizeto.hu, utdijfiz.hu weboldalak üzemeltetője.
Az ITineris Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az ITineris Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az ITineris Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


A teljes magyar nyelvű adatvédelmi tájékoztatót PDF formátumban ide kattintva töltheti le.

2. Privacy Notice
Itineris Kft (hereinafter: ‘ITineris Kft’, ‘Service Provider’, ‘Controller’ or ‘Company’), as Controller, acknowledges the content of this legal notice as binding.

The Company undertakes to ensure that all data processing related to its activity meets the requirements set out in this policy and in all applicable legislation.
Itineris Kft is the operator of websites https://www.itineris.hu, itineris.eu, wayquest.pl, wayquest.cz, wayquest.sk. wayquest.hu, utdijfizeto.hu, utdijfiz.hu.

Itineris Kft reserves the right to modify this Notice at any time. Naturally, notifying its audience of any changes in a timely manner.

Itineris Kft is committed to the protection of the personal data of its clients and partners, and considers it extremely important to respect the right of its clients to informational self-determination. The Controller processes personal data confidentially and implements all security, technical and organisational measures that guarantee the security of the data.

ITineris Kft describes its data processing principles below, and presents the expectations it has set for itself as a data controller, with which it complies. The processing principles are in line with the effective legislation on data protection, in particular, the following:


You can access the English version of our Privacy Policy by clicking here.


3. Adatvédelmi tájékoztató 'Munkavállaló jelölteknek'

A teljes magyar nyelvű adatvédelmi tájékoztatót PDF formátumban ide kattintva töltheti le.